*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ KARLOVARSKÝ

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018]
[A1-ZÚR-KK]
Odpovědná instituceKRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituciodbor regionálního rozvoje
Datum schválení21.6.2018
Poslední aktualizace2018
Doba platnosti2018 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. show
Implementace
Implementace probíhá zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti obcí.
Výchozí legislativazákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 241/06/2018
PDF
Hodnocení SEAMZP014Z
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentu


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerevalentní neuvedeno

Archiv

*