Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
21.6.2018
Poslední aktualizace
2018
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. show
Implementace
Implementace probíhá zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti obcí.
Výchozí legislativa
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 241/06/2018
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu

Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerevalentní neuvedeno