Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 4. úplná aktualizace 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování
Datum schválení
7.9.2017
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Touto dokumentací se aktualizuje dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje pořízená v roce 2015.

Implementace
Dokumentace obsahuje Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a Rozbor udržitelného rozvoje území, textovou a grafickou část. show
UAP KK 4AKT 2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Dokumentace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje byla pořízena v souladu s § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 - 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 421/09/17
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Materiál je zpracován dle metodiky JOKar (Jednotná osnova územně analytických podkladů), která v rámci projektu KOPaS ÚAP KK (Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje) standardizuje výstupy územně analytických podkladů kraje a obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne 4 roky neuvedeno