*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010)
[ZÚR KK 2010]
Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
16.9.2010
Doba platnosti
2010 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. show
Implementace
Implementace probíhá zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti obcí.
Výchozí legislativa
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 223/09/10
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokumenty jsou k dispozici na webu kraje (viz záložka Ke stažení - Web dokumentu).
Aktuálně probíhá finalizace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KVK, jež by měla vejít v platnost v průběhu roku 2018.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerevalentní neuvedeno
*