Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010)
[ZÚR KK 2010]
Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
16.9.2010
Doba platnosti
2010 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. show
Implementace
Implementace probíhá zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti obcí.
Výchozí legislativa
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 223/09/10
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokumenty jsou k dispozici na webu kraje (viz záložka Ke stažení - Web dokumentu).
Aktuálně probíhá finalizace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KVK, jež by měla vejít v platnost v průběhu roku 2018.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne nerevalentní neuvedeno