*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Koncepce BESIP v Karlovarském kraji 2009-2010

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Datum schválení
17.9.2009
Doba platnosti
2009 - 2012
Popis dokumentu
Cílem Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Karlovarském kraji je vymezit základní problémové oblasti, které by mohl kraj ovlivnit, vytýčit možná východiska a stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle vedoucí ke zlepšení bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích kraje.
Implementace
Dopravní soutěže mladých cyklistů, Dotační tituly, Mobilní dětské dopravní hřiště
Výchozí legislativa
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu přijatá usnesením Vlády České republiky č. 394 ze dne 28. 4. 2004
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
394 / 2004
Zastupitelstvo Karlovarského kraje - usnesením č. ZK 202/09/09 ze dne 17. září 2009
Poznámka k dokumentu
Jedná se o starou koncepci, která podléhá aktualizaci.
*