Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje
Datum schválení
14.9.2020
Doba platnosti
2020 - 2024
Popis dokumentu
Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024 navazuje na Bezpečnostní strategii ČR. Je vrcholovým dokumentem kraje v oblasti bezpečnosti a vychází z již zpracovaných koncepčních a rozvojových dokumentů Karlovarského kraje, které se ve svém obsahu dotýkají oblasti bezpečnosti. show
Implementace
Strategie je implementována prostřednictvím dílčích dokumentů typu Krizový plán Karlovarského kraje, Havarijní plán Karlovarského kraje, Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje, Krajská protidrogové koncepce Karlovarského kraje ad.
Výchozí legislativa
usnesení Vlády ČR ze dne 4. 2. 2015 č. 79 o Bezpečnostní strategii České republiky 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. 288/09/20 z 24. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 14. 9. 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno