Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Datum schválení
9.6.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Karlovarský kraj vyjadřuje a realizuje podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky ve svých programových dokumentech v souladu s evropskými, národními a krajskými strategickými dokumenty. show
Implementace
Kraj se stal přirozeným koordinátorem aktivit lokálních samospráv. Nabízí jednotlivým městům, obcím, sdružením, mikroregionům a podnikatelům spolupráci na přípravě i výstavbě cyklistické infrastruktury. show
Výchozí legislativa
Základním dokumentem v oblasti cyklistiky Karlovarského kraje je „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji“, která byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 44/04/04 dne 22.04.2004. Tato strategie byla aktualizována usnesením č. ZK 147/06/10 ze dne 17.06.2010.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 221/06/16
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně 4 roky neuvedeno