Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj
Datum schválení
24.3.2011
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Krajská koncepce zdravotnictví je dána především charakterem poskytovaných služeb v oblasti zdravotnictví, které pokrývají potřeby obyvatel regionu na zdravotní péči. show
Implementace
Implementace prostřednictví aktivit, projektů a finančních prostředků kraje takovým způsobem, aby bylo možné zajistit odpovídající síť zdravotnických služeb Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a Královéhradeckého kraje v souladu s vývojem potřeb obyvatel kraje a maximální show
Výchozí legislativa
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
- Analytický materiál „Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji"
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1329/2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno