*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

i
tisk

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj
Datum schválení
24.3.2011
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Krajská koncepce zdravotnictví je dána především charakterem poskytovaných služeb v oblasti zdravotnictví, které pokrývají potřeby obyvatel regionu na zdravotní péči. show
Implementace
Implementace prostřednictví aktivit, projektů a finančních prostředků kraje takovým způsobem, aby bylo možné zajistit odpovídající síť zdravotnických služeb Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a Královéhradeckého kraje v souladu s vývojem potřeb obyvatel kraje a maximální show
Výchozí legislativa
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
- Analytický materiál „Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji"
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1329/2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*