Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (2013)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Centrum EP, CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Datum schválení
9.12.2013
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je hlavním výstupem projektu Královéhradeckého kraje s názvem „Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, show
Implementace
Ve vazbě na klíčové oblasti (faktory) rozvoje progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací bylo navrženo 30 opatření pro implementaci, která mohou přispět k rozvoji funkčního regionálního výzkumného a inovačního systému Královéhradeckého kraje. show
Výchozí legislativa
- Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje
- Strategický rámec EVROPA 2020
- Kohezní politika EU 2014-2020
- Chytrá specifikace S3
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/11/603/2013
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno