*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (2013)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKomplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (2013)
[KSVVI KHK (2013)]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciCentrum EP, CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací
Datum schválení9.12.2013
Doba platnosti2013 - průběžně
Popis dokumentu
Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je hlavním výstupem projektu Královéhradeckého kraje s názvem „Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, show
Implementace
Ve vazbě na klíčové oblasti (faktory) rozvoje progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací bylo navrženo 30 opatření pro implementaci, která mohou přispět k rozvoji funkčního regionálního výzkumného a inovačního systému Královéhradeckého kraje. show
Výchozí legislativa- Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje
- Strategický rámec EVROPA 2020
- Kohezní politika EU 2014-2020
- Chytrá specifikace S3
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/11/603/2013
PDF
Hodnocení SEAMZP131K
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*