Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

KRAJ JIHOČESKÝ

Regionální surovinová politika Jihočeského kraje 2003+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2003 - průběžně
Popis dokumentu
Hlavním cílem surovinové politiky je specifikovat možnosti hospodárného nakládání s nerostným bohatstvím JČK a definovat kroky k dosažení ochrany nerostných surovinových zdrojů. show
Implementace
Prováděcím nástrojem je územně plánovací dokumentace VÚC (nerostné suroviny) a plány odpadového hospodářství kraje (druhotné suroviny) na úrovni a v rozsahu kompetencí krajských samospráv. show
Výchozí legislativa
Dokument vychází ze Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (1999)
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno