Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj
Datum schválení
2.12.2010
Doba platnosti
2011 - 2016
Popis dokumentu
Problematika sociálního vyloučení se stává nejen na území Královéhradeckého kraje, ale v celé republice závaţným celospolečenským problémem. Tento jev v sobě zahrnuje široký komplex aspektů, jejichţ pochopení není často jednoduché, a jeho důsledky se dotýkají celé společnosti. show
Implementace
Implementace dokumentu prostřednictvím akčního plánu - Realizační plán na období 2011 - 2012 rozpracovává jednotlivé cíle Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 do dílčích aktivit. Další Realizační plán bude zpracován pro období 2013 – 2014. show
Výchozí legislativa
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
- Plán rozvoje sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji 2011 - 2016
- Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007 - 2015
- Koncepce prevence kriminality na léta 2009 – 2011
- Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 – 2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/17/1194/2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno