*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

i
tisk

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Datum schválení
30.3.2007
Doba platnosti
2006 - 2015
Popis dokumentu
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je jedním z významných koncepčních dokumentů, určujících hlavní směry rozvoje na léta 2006-2015. Tvorba strategie vychází z moderních obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby strategických plánů, show
Výchozí legislativa
- vazba na strategické dokumenty České republiky a Evropské unie
- vazba na krajské dokumenty
- usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/7/415/2005 ze dne dne 22.9.2005
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/20/1247/2007
Hodnocení SEA
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ne neuvedeno 5 let
*