*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ VYSOČINA

Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina 2016-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Kraj Vysočina
Datum schválení
29.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení 0137/02/2016/ZK

Archiv

Porovnejte s dalšími zdravotními plány
*