Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (aktualizace 2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Datum schválení
18.9.2018
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS HMP) je specificky zaměřeným koncepčním dokumentem, který rozpracovává vybrané cíle Strategického plánu hlavního města Prahy1 . Jejím cílem je rozvinout potenciál města v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a najít pražské show
Implementace
Pro úspěšnou realizaci je klíčové formulovat k jednotlivým cílům konkrétní projekty s určením věcného gestora a finančního zdroje. Za tímto účelem bude pokračovat tvorba akčních plánů na dvouletá období. Akční plán je souborem projektů a projektových záměrů show
Výchozí legislativa
Aktualizace 2018 vznikla z podnětu Úřadu vlády ČR, který dostal usnesením vlády ČR za úkol
aktualizovat Národní výzkumnou a inteligentní strategii pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3)
2
a v souvislosti s tím požádal kraje o aktualizaci jejich krajských příloh v průběhu roku 2018.
K 1. dubnu 2018 byla zodpovědnost za Národní RIS3 převedena na Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady HMP č. 2460
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2020 neuvedeno