Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2013-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Datum schválení
29.11.2012
Doba platnosti
2013 - 2016
Popis dokumentu
Předložená Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2013 až 2016 vychází z vládní Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015, navazuje na Koncepci prevence kriminality hl. m. show
Implementace
Na úroveň hl. m. Prahy je přenesena preventivní politika státu a na této úrovni je prioritním úkolem iniciovat a podporovat rozvoj preventivních aktivit v oblasti sociální i situační prevence, jak na úrovni hl. m. Prahy, tak i na úrovni městských částí Prahy. show
Výchozí legislativa
Vláda svým usnesením č. 925 ze dne 14. prosince 2011 schválila „Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (dále jen „Strategie“), ze které vyplynul systém prevence kriminality pro toto období. Systém prevence kriminality v České republice je založen na třech úrovních:
• republiková a resortní – koordinační roli plní meziresortní orgán Republikový výbor pro prevenci kriminality;
• krajská – krajské úřady;
• lokální – samosprávy měst a obcí zatížených vysokou mírou kriminálně rizikových jevů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/6 ze dne 29.11.2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně ročně neuvedeno