Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
25.1.2018
Doba platnosti
2018 - 2021
Popis dokumentu
Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců je výsledkem společné práce desítek zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, státních i neziskových organizací a migrantů. show
Implementace
Pražská koncepce je vypracována s platností pro období 2018–2021. Radě hl. m. Prahy bude do konce února 2018 předložen Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 2018-2019. Akční plán na další dvouleté období bude předložen Radě hl. m. Prahy do 31. 12. 2019. show
Na KIC HMP 2018-2021 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
národní koncepce: Koncepce integrace cizinců – Společné soužití
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/45 ze dne 25.1.2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne každé dva roky neuvedeno