Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2020-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
11.5.2020
Doba platnosti
2020 - 2021
Popis dokumentu
Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (AP KIC HMP) představuje nástroj pro udržitelnou aktuálnost a systematické naplňování zmíněné pražské koncepce pro období 2018-2021. show
Implementace
AP jasně definuje a konkrétně rozpracovává navrhovaná opatření uvedená v koncepci do jednotlivých dílčích aktivit. Každá dílčí aktivita pak obsahuje popis, cílovou skupinu, garanta/y, spolupracující subjekt/y, termín plnění, finanční náročnost a měřitelné indikátory. show
AP KIC HMP 2020-2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Národní koncepce: Koncepce integrace cizinců – Společné soužití
Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2018-2021
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 915 ze dne 11.5.2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 rok, tj. během tvorby Zprávy o naplňování KIC HMP a jejího Akčního plánu neuvedeno