Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji 2014-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury a památkové péče
Datum schválení
24.2.2014
Doba platnosti
2014 - 2018
Popis dokumentu
S cílem dostát zákonným povinnostem v oblasti plnění regionálních funkcí knihoven zpracovala Středočeská vědecká knihovna v Kladně Koncepci regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2014–2018. show
Implementace
Koncepce regionálních funkcí knihoven bude implementována skrze krajské a pověřené knihovny. Hodnocení výkonu regionálních funkcí na základě údajů z výroční zprávy a statistických údajů provádí vedení krajské knihovny a odbor kultury a památkové péče Středočeského kraje. show
Výchozí legislativa
zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje č. 065-10/2014/ZK ze dne 24.2.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 1 x ročně neuvedeno