Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Sekce služeb občanům, odbor sociálních věcí
Datum schválení
5.8.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze (HMP) na rok 2019 s výhledem pro rok 2020 navazuje na Koncepci primární prevence rizikového chování v HMP na období 2014 až 2020 a na další strategické dokumenty vytvořené na národní úrovni. show
Implementace
Akční plán jmenuje navržené činnosti pro různé aktéry v návaznosti na existující strategické cíle HMP, stanovuje časový horizont, ve kterém by tyto činnosti měly být provedeny, jmenuje odpovědné gesce, odhaduje náklady na jednotlivé činnosti a definuje indikátory, kterými je možné měřit, do jaké show
Výchozí legislativa
Koncepce primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na období 2014 až 2020
Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019 - 2027
Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dokument nahrazuje starší Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze pro roky 2017 a 2018. Prosím zařaďte tento dokument mezi prováděcí dokumenty a starší přesuňte do archivu a zároveň rovněž přesuňte mezi strategické prováděcí dokumenty (dosud je chybně zařazen mezi strategické dokumenty). Děkuji.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky, při tvorbě nového akčního plánu neuvedeno