Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení
27.3.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce PPRCH se zaměřuje na systémová opatření při realizaci PPRCH na území hlavního města Prahy. Podporuje optimalizaci a stabilizaci sítě realizátorů programů specifické primární prevence a zvyšování odborných předpokladů pracovníků, kteří se věnují preventivní práci s dětmi a mládeží. show
Implementace
Projekty PPRCH jsou systematicky podporovány z rozpočtu HMP prostřednictvím I. programu grantového řízení „Zdravé město Praha“. Organizace poskytující služby v oblasti PPRCH jsou podporovány z II. programu grantového řízení „Zdravé město Praha“. show
Výchozí legislativa
Rozhodnutí HMP.
Koncepce je v souladu s Protidrogovou politikou hlavního města Prahy na období 2014-2020 a doplňuje ji. Dále je koncepce v souladu s relevantními národními strategickými dokumenty. Pro efektivní realizaci PPRCH v hl. m. Praze je žádoucí, aby koordinace PPRCH na úrovni městských částí byla v souladu s touto koncepcí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy, usnesením č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Struktura oblastí a cílů dokumentu je naplněna údaji uvedenými v Akčním plánu 2014-2016, jež je součástí Koncepce. V Koncepci není struktura uvedena. S novým akčním plánem bude dokument nahrazen.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nestanoveno neuvedeno