Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2008]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Odbor strategické koncepce
Datum schválení
11.12.2008
Poslední aktualizace
2008
Doba platnosti
2009 - 2015
Popis dokumentu
Strategický plán hl. m. Prahy je komplexní a dlouhodobý dokument, který formuje strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího fungování i celého území, a to komplexně, s důrazem
na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů, politik a programů.
Implementace
Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/42, dne 11. 12. 2008.
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Úkolem Sekce strategií a politik na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvaru rozvoje hl. m. Prahy) je zpracovat nový Strategický plán, tedy dlouhodobou strategii hlavního města Prahy. Usnesením č. 903 ze dne 31. 5. 2013 Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí zahájení přípravy aktualizace Strategického plánu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nespecifikováno neuvedeno