Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2019 s výhledem 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí MHMP
Datum schválení
19.9.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán navazuje na koncepčně-strategické materiály protidrogové politiky (Protidrogová politika HMP na období 2014 až 2020 a Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027), konkretizuje aktivity a cíle v kratších časových úsecích, hodnotí dosažení show
Implementace
Akční plán je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří oblastí implementačních činností pražské protidrogové politiky: Intervenční oblasti: - Primární prevence užívání návykových látek a návykového chování show
APPP HMP 2019-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Protidrogová strategie EU (2013-2020), Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 schválená usnesením vlády č. 329 ze dne 13. května 2019, Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2014-2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 19. 9. 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky, při tvorbě nového akčního plánu neuvedeno