Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy / Operátor ICT
Datum schválení
14.9.2017
Doba platnosti
2017 - 2030
Popis dokumentu
Koncepce Smart Prague vznikla na základě dlouhodobých priorit města stanovených Strategickým plánem a sledováním světových trendů v technologickém vývoji. Nejde o klasický koncepční dokument, jak ho vnímá metodika Ministerstva pro místní rozvoj ČR. show
Implementace
Koncepce obsahuje seznam konkrétních implementační projektů. Ty jsou rozděleny jednak podle oblastí smart city a jednak podle toho, zda se jedná o strategické projekty hl. m. show
Výchozí legislativa
Koncepce Smart Prague 2030 vychází z následujících strategických dokumentů:
- Strategický plán hl. m. Prahy, MHMP
- ITI Pražské metropolitní oblasti, MHMP
- Operační program Praha - Pól růstu ČR a čistá mobilita, MHMP
- Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
- Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/59
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 1 rok, tj. při pravidelném hodnocení implementace projektů neuvedeno