Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
19.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2017
Popis dokumentu
Pražská koncepce definuje 5 základních priorit integrace a příslušná doporučení, jak jejich naplnění co nejefektivněji dosáhnout. Konkrétní kroky pro realizaci priorit jsou postupně definovány v akčních plánech pražské koncepce. show
Implementace
Implementace dokumentu bude každoročně naplňována Akčním plánem, který je nezbytným nástrojem k realizaci pražské koncepce a který stanoví její priority vzhledem k realizovanému období následujícího kalendářního roku. show
Výchozí legislativa
Dokument vychází z národní koncepce: Koncepce integrace cizinců – Společné soužití, která byla aktualizována v roce 2011 usnesením vlády ze dne 9. února 2011 č. 99.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy číslo 40/17 ze dne 19.6.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno