Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji 2015-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury a památkové péče
Datum schválení
7.12.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Záměrem Koncepce bylo stanovení nástrojů a opatření, která budou přispívat k účinnější ochraně, výzkumu, dokumentaci, předávání a využívání projevů tradiční lidové kultury ve Středočeském kraji jako nedílné součásti kulturního dědictví. show
Implementace
Středočeský kraj naplňuje záměry vyjádřené v Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu především zřízením a podporou Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. show
Výchozí legislativa
Usnesení Vlády České republiky ze dne 11. června roku 2003 č. 571 ke „Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje č. 128-20/2015/ZK ze dne 7.12.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno