*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ

KRAJ PARDUBICKÝ

Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu / KrÚ PK
Datum schválení
21.4.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 – 2020 představuje základní strategický dokument v oblasti cestovního ruchu Pardubického kraje. show
Implementace
Strategie je implementována širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru. show
Výchozí legislativa
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje - Z/420/16
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 1x za 2 roky neuvedeno
*