*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
 

KRAJ PARDUBICKÝ

Názvy hierarchických úrovní
-. "Rozvojová priorita"
-.1 "Opatření"

Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016-2020

-. Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a doplňkové turistické infrastruktury a služeb

- Budování a zkvalitnění dopravní infrastruktury včetně zlepšení dostupnosti periferních oblastí kraje

- Budování, rozvoj a zkvalitnění turistické infrastruktury

- Budování, rozvoj a zkvalitnění turistických cílů (atraktivit) ve vazbě na potenciál destinace a zvýšení konkurenceschopnosti těchto turistických cílů v rámci České republiky

- Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu

-. Efektivní propagace a prezentace regionu, tvorba marketingových témat a produktů, budování značky

- Budování a použití značky pro Českou republiky a zahraničí, posílení pozitivní image kraje

- Práce s marketingovými tématy turistického regionu Východní Čechy a sestavení jejich marketingového mixu

- Práce s marketingovými tématy jednotlivých turistických oblastí Pk a sestavení jejich marketingového mixu

- Tvorba produktů cestovního ruchu (zejména obchodovatelných) a rozšíření segmentovaných turistických nabídek regionu (dle cílových skupin, TO, témat…) a zajištění jejich nabídky a prodeje

- Rozšíření a modernizace komplexního i segmentovaného informačního systémuturistického regionu

- Stabilizace marketingových kampaní/efektivní operativní a kooperační marketing

-. Organizace a rozvoj efektivního systému řízení cestovního ruchu destinace, destinační management, rozvoj lidských zdrojů

- Rozvoj a podpora efektivní a udržitelné organizační struktury systému destinačního řízení cestovního ruchu v regionu

- Podpora rozvoje a zvýšení kvality lidských zdrojů

- Prohloubení spolupráce, komunikace a koordinace mezi subjekty cestovního ruchu

- Tvorba a řízení efektivních motivačních návštěvních systémů regionu a jejich udržitelný rozvoj, podpora certifikačních systémů

- Provádění monitoringu, marketingových výzkumů, sběru dat a zpětných vazeb

*