Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ VYSOČINA

Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Datum schválení
7.11.2017
Doba platnosti
2017 - 2050
Popis dokumentu
Hlavním cílem Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina je vyhodnotit potřebnost investic a údržby na jednotlivých komunikacích ve vlastnictví kraje ve vztahu k současné i očekávané intenzitě dopravy a budoucímu rozsahu veřejné hromadné dopravy ve výhledu do roku 2050 a navrhnout show
Implementace
Návrhová část má za cíl definovat výhledovou silniční síť kraje tak, aby plnila svou úlohu, byla efektivní a dlouhodobě finančně udržitelná. Skládá z: Nadřazené silniční sítě (dálnice a silnice I. třídy), Páteřní krajské sítě (vybrané silnice II. třídy), Ostatní silnice II. třídy a Silnice III. show
Výchozí legislativa
Materiál byl zpracován na základě rozhodnutí vedení Kraje Vysočina.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0512/06/2017/ZK ze dne 7. listopadu 2017
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno