Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 2005-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor městské zeleně MHMP
Datum schválení
1.2.2005
Doba platnosti
2005 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty má svůj význam z hlediska systematického a dlouhodobého působení na obyvatele Prahy prostřednictvím činností, které jsou důležité pro prevenci poškozování a ochranu životního prostředí na území hl. m. Prahy. show
Implementace
Koncepce se skládá ze dvou základních částí – analytické, která popisuje současný stav environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (zkr. EVVO) na území hlavního města a z části návrhové, která obsahuje členění systému EVVO podle prioritních oblastí a dále návrhy opatření a konkrétních aktivit. show
Výchozí legislativa
Zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro hl. m. Prahu vyplývá z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1741 ze dne 22.10. 2002 a z úkolů Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (usnesení vlády č. 1048/2000 ze dne 23.10.2000 a jeho aktualizace na základě usnesení vlády č. 1010/2002) a dalších legislativních předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením RHMP č. 0121 ze dne 1.2. 2005
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno