Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy 2022-2024 (3. aktualizace) [akt. 2023]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor sociálních věcí
Datum schválení
22.6.2023
Poslední aktualizace
2023
Doba platnosti
2022 - 2024
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022–2024 představuje rámcový dokument krajské úrovně, který určuje strategii v oblasti podpory sociálních služeb pro obyvatele hl. m. Prahy. Existenci dokumentu podmiňuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. show
Implementace
Způsob implementace dokumentu a realizace navržených opatření popisuje Strategická část, Ekonomická část a část popisující Způsob zajištění krajské sítě sociálních služeb. Za realizaci navržených opatření odpovídají jmenovaní garanti.
Výchozí legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 5/29 ze dne 22. 6. 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno