*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ

KRAJ PARDUBICKÝ

Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje 2017-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Datum schválení
11.9.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý koncepční/strategický dokument, který shrnuje současnou problematiku v oblasti památkové péče na území Pardubického kraje a navrhuje opatření k podpoře jejího rozvoje. show
Implementace
Realizace v koncepci navržených priorit bude iniciována, sledována a hodnocena Pardubickým krajem prostřednictvím Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.
Výchozí legislativa
Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020
Státní kulturní politika na léta 2015 – 2020
Koncepce působení Národního památkového ústavu na léta 2016 – 2021
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady Pardubického kraje R/610/17
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně roční neuvedeno
*