Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje 2017-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Datum schválení
11.9.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý koncepční/strategický dokument, který shrnuje současnou problematiku v oblasti památkové péče na území Pardubického kraje a navrhuje opatření k podpoře jejího rozvoje. show
Implementace
Realizace v koncepci navržených priorit bude iniciována, sledována a hodnocena Pardubickým krajem prostřednictvím Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu.
Výchozí legislativa
Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020
Státní kulturní politika na léta 2015 – 2020
Koncepce působení Národního památkového ústavu na léta 2016 – 2021
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady Pardubického kraje R/610/17
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně roční neuvedeno