*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ JIHOČESKÝ
Znak KRAJ JIHOČESKÝ

KRAJ JIHOČESKÝ

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Jihočeský kraj - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ Jčk
Datum schválení
24.4.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Program rozvoje Jihočeského kraje je základním střednědobým dokumentem regionálního rozvoje na úrovni vyššího samosprávného celku, jehož hlavním účelem je definování strategické rozvojové vize a globálního cíle Jihočeského kraje pro období let 2014-2020. show
Implementace
Implementace Programu rozvoje Jihočeského kraje bude zajištěna prostřednictvím následujících způsobů či jejich kombinací: • přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z prostředků ESIF 2014-2020, show
Výchozí legislativa
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 91/2014/ZK-10
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně roční neuvedeno
*