Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2006-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
1.1.2006
Doba platnosti
2006 - 2016
Popis dokumentu
Posláním Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje je zachování a zlepšení stavu přírody a krajiny ve Středočeském kraji.Vizí Koncepce je zachovalá příroda a krajina Středočeského kraje z hlediska biodiverzity ve všech jejích úrovních a dlouhodobě uspokojující potřeby místních obyvatel. show
Implementace
Součástí Koncepce je Akční plán s přesně uvedenými úkoly, harmonogramem akcí a zodpovědností za jednotlivé body plánu. Za realizaci je odpovědný Odbor životního prostředí a zemědělství.
Výchozí legislativa
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 77a)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva kraje z roku 2006
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
V současné době probíhají přípravy aktualizace koncepce na období 2018–2028. Hotové dílo by mělo být dokončeno v roce 2018.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 2010, 2015 neuvedeno