Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Koncepce rozvoje muzejnictví Pardubického kraje 2016-2020

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor školství a kultury
Datum schválení
30.6.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý koncepční/strategický dokument, který komplexně shrnuje současnou problematiku v oblasti muzejnictví na území Pardubického kraje a navrhuje opatření k podpoře jejího rozvoje.
Implementace
Definice cílů a strategií budoucího rozvoje muzeí na území Pardubického kraje.
Působnost a úkoly Pardubického kraje v oblasti muzejnictví.
Výchozí legislativa
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Státní Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015–2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady Pardubického kraje R/2699/16
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně dvouletý neuvedeno