Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2018-2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení
26.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2019
Popis dokumentu
Implementační plán navazuje na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, jejímž hlavním cílem je zvyšovat dlouhodobou odolnost Prahy vůči projevům klimatické změny. show
Implementace
Dokument představuje konkrétní opatření v návaznosti na specifické cíle přijaté Strategie. Jednotlivá navržená opatření jsou rozčleněna podle typu aktivit (A. Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech; B. Vypracování metodiky a postupů; C. show
IP SAZK HMP 2018-2019 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze dne 12. prosince 2015 o souhlasu se členstvím v mezinárodní iniciativě Mayors Adapt, čímž Praha přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1650 ze dne 26. 6. 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno