Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

KRAJ JIHOČESKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji 2019-2021 [akt. 2019]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
17.5.2018
Poslední aktualizace
2019
Doba platnosti
2019 - 2021
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je strategický dokument, který má výrazný vliv na oblast sociálních služeb a je podstatnou součástí sociální politiky kraje. show
Implementace
Aktualizace SPRSS bude probíhat formou jednoletých akčních plánů zpracovaných OSOV na základě získaných dat o poskytovaných sociálních službách. Na aktualizaci SPRSS se budou podílet zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Akční plány budou předkládány k projednání samosprávě kraje. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 17. května 2018 usnesením č. 133/2018/ZK-13
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 17. května 2018 usnesením č. 133/2018/ZK-13 schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021. Usnesením č. 214/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 schválilo změnu č. 1.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno