Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Centrum EP
Datum schválení
17.6.2010
Doba platnosti
2010 - 2015
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (RIS KHK) představuje první významný koncepční dokument, který určuje hlavní směry rozvoje kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. show
Implementace
Implementace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje na období 2010–2015 je realizována prostřednictvím tzv. krátkodobých akčních plánů. show
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/14/973/2010
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno