Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Centrum evropského projektování
Datum schválení
3.4.2008
Doba platnosti
2007 - 2015
Popis dokumentu
Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje (dále jen Strategie RLZ) byla zpracována na základě potřeb Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje v návaznosti na analytický dokument „Analýza rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje“ (zpracována v roce 2005). show
Implementace
Implementace dokumentu prostřednictvím akčních plánů - krátkodobé realizační plány rozpracovávají Strategii RLZ do dílčích opatření a aktivit s cílem jejího postupného naplňování. Dosud byly tyto akční plány zpracovány pro období 2008 - 2009 a 2010 - 2012.
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/27/1819/2008/; ZK/12/827/2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Částečně nerelevantní neuvedeno