*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016
[DZV KHK 2012-2016]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciKrálovéhradecký kraj
Datum schválení22.3.2012
Doba platnosti2012 - 2016
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016 (dále jen "Dlouhodobý záměr")je vypracován na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. show
Implementace
Implementace dokumentu prostřednictvím projektů financovaných z prostřeků EU, státního rozpočtu a rozpočtu Královéhradeckého kraje - 4 dotační programy pro oblast školství.
Výchozí legislativa- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 - 2015
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/26/1892/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*