Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj
Datum schválení
22.3.2012
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016 (dále jen "Dlouhodobý záměr")je vypracován na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb. show
Implementace
Implementace dokumentu prostřednictvím projektů financovaných z prostřeků EU, státního rozpočtu a rozpočtu Královéhradeckého kraje - 4 dotační programy pro oblast školství.
Výchozí legislativa
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 - 2015
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/26/1892/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno