Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy 2009-2010

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
SOC MHMP
Datum schválení
10.3.2009
Doba platnosti
2009 - 2010
Popis dokumentu
Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy 2009 – 2010 byla zpracována na základě analýzy potřeb pražských rodin a obsahuje i zcela konkrétní informace k připravovaným či probíhajícím projektům, směřujícím k naplňování cílů, vyplývajících ze závěrů odborné analýzy. Koncepce rodinné politiky hl. show
Implementace
Pro naplnění úkolů, vyplývajících z Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy, je třeba zajistit spolupráci mezi jednotlivými odbory Magistrátu hlavního města Prahy a dalšími institucemi, kvalitní komunikaci a přenos informací, kontrolní mechanismy a koordinaci všech zainteresovaných subjektů. show
Výchozí legislativa
Ustanovením § 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., je jim uložena povinnost pečovat o potřeby jejich občanů, včetně potřeb týkajících se jejich rodinného života.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením č. 263 Rady HMP ze dne 10.3.2009
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně ročně neuvedeno