Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Střednědobý plán rozvoje sociální služeb na území hl. m. Prahy 2016-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
MHMP Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení
17.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Obsah plánu rozvoje sociálních služeb upravuje zákon o sociálních službách. Plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, žijících na daném území, a hledání způsobů uspokojování těchto potřeb s využitím dostupných zdrojů. show
Implementace
Na konci roku 2013 vzniklo v rámci odboru ZSP MHMP oddělení ekonomické a metodické, které gesčně odpovídá za oblast financování a koordinaci rozvoje poskytování sociálních služeb.
Výchozí legislativa
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 (MPSV), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZHMP 17.12.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano jednou ročně neuvedeno