*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram rozvoje Královéhradeckého kraje 2011-2013
[PRK KHK 2011-2013]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Datum schválení4.11.2010
Doba platnosti2011 - 2013
Popis dokumentu
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje show
Implementace
Program rozvoje Králohradeckého kraje implementován poměrně širokým spektrem subjektů z řad veřejného a soukromého sektoru. Tato skutečnost vyplývá ze širokého tématického show
PRK KHK 2011-2013 je implementačním plánem k dokumentuStrategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 [Dodatek č. 1]
Výchozí legislativaStrategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/16/1133/2010
Relevance ke kohezní politice 2007-20133 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne 1 rok 2 roky

Novější

Archiv

*