Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Datum schválení
3.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2016
Popis dokumentu
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 (dále jen PRK) představuje programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020. show
Implementace
Pro účely realizace, sledování a naplňování Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016 jsou určeni tzv. gestoři jednotlivých opatření. Gestorem je zpravidla jeden příslušný odbor krajského úřadu, do jehož gesce spadají krajské aktivity a náplň daného opatření příp. se k němu nejvíce blíží. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/17/1080/2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne 1 rok neuvedeno