Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy (2020)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Prague City Tourism
Datum schválení
15.10.2020
Doba platnosti
2020 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce je hlavní strategický dokument hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu. show
Implementace
Strategie bude naplňována prostřednictvím akčního plánu, který bude každoročně vypracován společností Prague City Tourism.
Výchozí legislativa
Existence dokumentu není vynucena žádným nadřazeným dokumentem či legislativou. Návrhová část Koncepce nicméně vychází z vizí a priorit popsaných v následujících dokumentech:
- Strategický plán hl. m. Prahy
- Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017–2021
- Management plánu ochrany světového kulturního dědictví historického centra Prahy
- Strategie ekonomické zahraniční politiky hl. m. Prahy.
- Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021–2030
- Strategický rámec České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č. 20/91 ze dne 15.10.2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Indikátory, zdroje k realizaci navržených opatření, odpovědnost za jejich realizaci a harmonogram jejich realizace budou definovány v navazujícím Implementačním plánu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 1 rok neuvedeno