Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji 2017-2022

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
13.12.2016
Doba platnosti
2017 - 2022
Popis dokumentu
Jeden z nástrojů, který posiluje preventivní působení s cílem zvýšit bezpečí občanů Pardubického kraje. Definuje v krajském rozsahu vize, cíle a opatření prevence kriminality. show
Implementace
Na realizaci preventivní politiky Pardubického kraje se budou podílet subjekty uvedené v institucionální analýze.
Výchozí legislativa
Zákon č. 379/2005 Sb.
Usnesení vlády č.66, o Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 ze dne 25. ledna 2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelsvtva Pk Z/27/16 ze dne 13. 12. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně ročně neuvedeno