Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

KRAJ JIHOČESKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihočeského kraje 2012-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Datum schválení
8.11.2011
Doba platnosti
2012 - 2020
Popis dokumentu
EVVO je preventivním nástrojem v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem koncepce EVVO je všeobecně odpovědné chování k životnímu prostředí, jednání a rozhodování v souladu s principy udržitelného rozvoje a v tomto smyslu zaměřené vzdělávání, výchova a osvěta.
Implementace
Vypovídající hodnotu o stavu naplňování koncepce mají měřitelné údaje týkající se počtu realizovaných projektů v oblasti EVVO, počtu účastníků programů v oblasti EVVO, kteří se jednotlivých projektů zúčastnili, a výše finančních prostředků vynaložených na realizaci a podporu EVVO. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 397/2011/ZK-27 ze dne 8. listopadu 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno