*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky
web ke strategiím
 

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2004)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuÚzemní energetická koncepce Středočeského kraje (2004)
[UEK SK 2004]
Odpovědná instituceKRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje
Datum schválení18.2.2005
Doba platnosti2004 - průběžně
Popis dokumentu
Středočeský kraj na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., v letech 2002 – 2004 pořídil územní energetickou koncepci s výhledem do r. 2020. Tato koncepce byla dne 18. 2. 2005 projednána v Zastupitelstvu Středočeského kraje. show
Implementace
K implementaci dokumentu slouží Akční plán energetiky Středočeského kraje pro období 2005 – 2010, který obsahuje konkrétní projekty v oblasti energetického hospodářství.
Výchozí legislativaZákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva SK č. 80-3/2005/ZK ze dne 18. 2. 2005
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuV současné době je Odborem regionálního rozvoje KÚSK připravována nová Územní energetická koncepce Středočeského kraje, dokončení je očekáváno začátkem r. 2019.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 2008, 2017 neuvedeno
*