Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

KRAJ JIHOČESKÝ

Krajská příloha k národní RIS3 Jihočeského kraje 2018-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
21.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2022
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie (RIS3 strategie) JČK je založena na místním potenciálu a specifičnosti regionu. show
Implementace
Naplnění strategických cílů a aktivit, které byly identifikovány v RIS3 jako klíčové, probíhá formou realizace strategických nástrojů/projektů. Podporované projekty jsou zaneseny v Akčním plánu RIS. show
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 21. června 2018 usnesení č. 184/2018/ZK-14
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen jako Aktualizace č. 1 k původní verzi Krajské RIS3 pro bodobí 2014-2020, která byla schválená Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 26.06.2014.

Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne ročně neuvedeno