Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Krajská příloha k národní RIS 3 za Pardubický kraj (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PARDUBICKÝ
Garant za instituci
Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu / KÚ PK
Datum schválení
19.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Krajská příloha k národní RIS 3 strategii je strategický dokument, jež má zpřesnit zaměření Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. show
Implementace
Implementace RIS3 PUK 2014 bude zajištěna akčními plány, které budou rozpracovávat do podoby konkrétních projektů typové aktivity přispívající k naplňování cílů. show
Výchozí legislativa
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS 3);
Strategie Evropa 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Pk Z/202/14
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena 8. prosince 2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne neuvedeno neuvedeno