Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor bytového fondu MHMP
Datum schválení
24.6.2004
Doba platnosti
2004 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem koncepce bytové politiky hlavního města Prahy je vytvoření zcela nového systému, který na jedné straně rozšíří možnost občanů postarat se o své bydlení vlastními silami a na druhé straně podstatně zvýší možnost lépe a efektivněji než dosud zajišťovat bydlení pro občany, kteří pomoc show
Implementace
Implementace dokumentu není specifikována
Výchozí legislativa
Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy se v souladu se Strategickým plánem města rámcově zabývá celou problematikou bydlení na území hl. m. Prahy. Vychází z Novelizace občanského zákoníku, která byla v části týkající se bydlení provedena v roce 1991, 1992 a v roce 1994 (zákon č. 267/1994 Sb.).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Zastupitelstvem hlavního města Prahy číslo 19/12 dne 24.6.2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno