Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituci
Královéhradecký kraj
Datum schválení
26.1.2011
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
Hlavním cílem koncepce pro období 2012 - 2016 je v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a její jednotlivá opatření posilována. show
Implementace
Implementace a praktické naplňování opatření a realizace aktivit na podporu rodiny je v gesci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zejm. oddělení sociální práce, prevence a sociálně-právní ochrany. show
Výchozí legislativa
- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015
- Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb: Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016
- Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016
- Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010 – 2012 a realizační akční plány
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje
- Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/25/1834/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno