*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016
[KRP KHK 2012-2016]
Odpovědná instituceKRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
Garant za instituciKrálovéhradecký kraj
Datum schválení26.1.2011
Doba platnosti2012 - 2016
Popis dokumentu
Hlavním cílem koncepce pro období 2012 - 2016 je v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a její jednotlivá opatření posilována. show
Implementace
Implementace a praktické naplňování opatření a realizace aktivit na podporu rodiny je v gesci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zejm. oddělení sociální práce, prevence a sociálně-právní ochrany. show
Výchozí legislativa- Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015
- Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb: Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016
- Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016
- Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010 – 2012 a realizační akční plány
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje
- Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/25/1834/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno
*